sakabato24

 • 0 Followers
 • Member since June 2013

Overall Stats

9

Total tournaments organized

20

Total matches played

4

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

2

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

0

Finished 3rd

Top 10

2

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Mortal Kombat
 • Street Fighter V: Arcade Edition
 • Super Smash Bros. Ultimate
Overall Win Rate

55%

Win rate

 • 11

  Wins

 • 6

  Losses

 • 3

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement
Advertisement